Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter petroleumsskatteloven.

DatoFOR-1987-06-12-492
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1987 s 516
Ikrafttredelse27.06.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1975-06-13-35-§3, LOV-1975-06-13-35-§5, LOV-1975-06-13-35-§9, LOV-1975-06-13-35-§10
Kunngjort
KorttittelDelegering etter petroleumsskatteloven

Fastsatt ved kgl.res. av 12. juni 1987. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Myndighet til å treffe enkeltvedtak etter petroleumsskatteloven § 3, bokstav c, § 5 fjerde ledd, lov av 19. desember 1986 nr. 73 om endring av petroleumsskatteloven, avsnitt II nr. 5, samt petroleumsskatteloven § 9 og § 10, delegeres til Finansdepartementet.