Vigselsrett for den til enhver tid fungerende sjømannsprest i Japan. 

DatoFOR-1987-06-22-546
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 1987 570
Ikrafttredelse15.08.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1955-06-30-20-§1.
Kunngjort
KorttittelForskr. om vigselsrett for sjømannsprest.

I samsvar med lov av 30. juni 1955 om når norsk tenestemakt kan halda brudvigjing i utlandet og utenlandsk tenestemakt i Noreg § 1 første ledd og kronprinsregentens resolusjon av 16. desember 1960, har Kirke- og undervisningsdepartementet 22. juni 1987 bestemt at den til enhver tid fungerende sjømannsprest i Japan, utsendt av Den norske sjømannsmisjon, skal ha rett til å stifte ekteskap i Japan etter norsk lov. Det er en forutsetning at minst en av brudefolkene er norsk statsborger eller bosatt i Norge, og at ingen av partene er japansk statsborger.