Forskrift om delegering av myndighet etter fiskesjukdomsloven til Fylkesveterinæren. 

DatoFOR-1987-07-21-626
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1987 s 652
Ikrafttredelse01.08.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1968-12-06-2-§4, LOV-1968-12-06-2-§8
Kunngjort
KorttittelForskr. om delegering etter fiskesjukdomslov

Landbruksdepartementet delegerer myndigheten etter fiskesjukdomsloven av 6. desember 1968 nr. 2 § 4 og § 8 for så vidt angår myndighet til å «treffe de tiltak og gi de påbud som det for øvrig finner nødvendig for å forebygge, begrense eller utrydde sjukdommen som loven gjelder for», til Fylkesveterinæren. Delegeringen gjelder fra 1. august 1987.