Forskrift om overføring av ansvaret for regulativ for reiser i utlandet til Forbruker- og administrasjonsdepartementet.

DatoFOR-1987-08-07-640
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 1987 670
Ikrafttredelse26.09.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om ansvar for reiseregulativ

Fastsatt ved kgl.res. av 7. august 1987. Fremmet av Utenriksdepartementet. 

Det gis samtykke til overføring av ansvaret for «Regulativ for reiser i utlandet» fra Utenriksdepartementet til Forbruker- og administrasjonsdepartementet.