Delegering av myndighet etter lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi.

DatoFOR-1987-12-18-967
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 1987 966
Ikrafttredelse13.02.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1987-12-18-93-§1, LOV-1987-12-18-93-§7
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet

Fastsatt ved kgl.res. av 18. desember 1987. Fremmet av Handels- og skipsfartsdepartementet. 

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å utøve den fullmakt som i henhold til lov av 18. desember 1987 nr. 93 er tillagt Kongen.