Delegering av myndighet til Fiskeridirektoratet etter lov om saltvannsfiske m.v. § 28.

DatoFOR-1988-02-05-145
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1988 s 78
Ikrafttredelse08.04.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§28
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet

Fastsatt av Fiskeridepartementet 5. februar 1988. 

I medhold av § 28 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bemyndiges Fiskeridirektoratet til, i enkelte tilfeller, å dispensere fra forbudet om å drive fiske nærmere akvakulturanlegg enn 100 meter og å ferdes nærmere enn 20 meter, samt til i enkelte tilfeller å kunne forby eller regulere fiske utenfor denne grense.