Vigselsrett for den til enhver tid fungerende sjømannsprest i Houston, Texas, USA.

DatoFOR-1988-03-23-247
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 1988 159
Ikrafttredelse20.05.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1955-06-30-20-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om vigselsrett for sjømannsprest

Fastsatt av Kirke- og undervisningsdepartementet 23. mars 1988 i samsvar med lov av 30. juni 1955 nr. 20 om når norsk tenestemakt kan halda brudvigjing i utlandet og utenlandsk tenestemakt i Noreg § 1 første ledd og kronprinsreg.res. av 16. desember 1960. 

Kirke- og undervisningsdepartementet har 23. mars 1988 bestemt i samsvar med lov av 30. juni 1955 om når norsk tenestemakt kan halda brudvigjing i utlandet og utenlandsk tenestemakt i Noreg § 1 første ledd og kronprinsreg.res. av 16. desember 1960, at den til enhver tid fungerende sjømannsprest i Houston, Texas, USA, utsendt av Den norske Sjømannsmisjon, skal ha rett til å stifte ekteskap i Texas etter norsk lov.

Det er en forutsetning at minst en av brudefolkene er norsk statsborger eller bosatt i Norge. Vigselen må finne sted i Texas, og vigselsmannen må før hver enkelt vigsel skaffe en «license» hos den lokale country clerk. Denne fylles ut og returneres til country clerk for registrering av ekteskapet. Påheftet lisensen følger også en amerikansk vigselattest (marriage certificate), som vigselsmannen fyller ut og gir ekteparet.