Delegering av myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter lov om arbeidstiden på skip § 13 nr. 2.

DatoFOR-1988-03-28-4320
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Publisert
Ikrafttredelse28.03.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-06-03-50-§13
Kunngjort
KorttittelDeleg til Sdir etter lov om arbeidstiden på skip

Fastsatt av Utenriksdepartementet 28. mars 1988 med hjemmel i lov 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden på skip § 13 nr. 2. 

Departementets myndighet etter lov 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden på skip § 13 nr. 2 til å gi nærmere regler om innretning og føring av arbeidstidsskjema delegeres til Sjøfartsdirektoratet.