Delegering av myndighet til Fiskeridepartementet vedrørende opphevingsdato for lov av 13. februar 1953 om Norges Fiskeredskapsimport.

DatoFOR-1988-05-20-357
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1988 s 341
Ikrafttredelse02.07.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1953-02-13
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet til Fiskeridep.

Fastsatt ved kgl.res. av 20. mai 1988. Fremmet av Fiskeridepartementet. 

Loven oppheves fra den tid Fiskeridepartementet bestemmer.