Ikrafttredelse av pkt. I i lov av 12. juni 1987 nr. 40 om endring i lov av 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker m.m. (grunnfondsbevis). Delegering av myndighet.

DatoFOR-1988-08-26-706
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1988 s 695
Ikrafttredelse01.09.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1961-05-24-1-§2, LOV-1987-06-12-40
Kunngjort
KorttittelForskrift om delegering etter sparebankloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 26. august 1988. Fremmet av Finans- og tolldepartementet.

I

Lov av 12. juni 1987 nr. 40 om endringer i lov av 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker m.m. (grunnfondsbevis) pkt. I trer i kraft fra 1. september 1988.

II

Kongens myndighet etter bestemmelsene i lov om sparebanker § 2 annet ledd fjerde og sjette punktum delegeres til Finansdepartementet.