Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter lov om betaling og innkreving av skatt § 56 nr. 4.

DatoFOR-1988-10-31-4275
DepartementFinansdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse31.10.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1952-11-21-2-§56
Kunngjort
KorttittelDelegering til SKD etter skattebetalingsloven

Fastsatt av Finansdepartementet 31. oktober 1988 med hjemmel i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt § 56 nr. 4. 

Med hjemmel i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt § 56 nr. 4, gis Skattedirektoratet fullmakt til å fastsette trekkforskrift etter § 56 vedrørende sjømenn bosatt i utlandet.