Ikrafttredelse av lov 5. des. 1986 nr. 61 om endring i lov 22. april 1927 om vergemål for umyndige m.m. Delegering av myndighet. 

DatoFOR-1988-11-10-899
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1988 779
Ikrafttredelse01.01.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1986-12-05-61-§64, LOV-1986-12-05-61-§65, LOV-1986-12-05-61-§71
Kunngjort
KorttittelIkrafttredelse av lov 5. des. 1986 nr. 61

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Regj.res. av 10. november 1988. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

Lov 5. desember 1986 nr 61 om endringer i lov 22 april 1927 om vergemål for umyndige m.m. trer ikraft fra 1. januar 1989.

II

Kongens myndighet etter lovens §§ 64 første ledd annet punktum, 65 annet ledd og 71 delegeres til Justisdepartementet.