Overføring av myndighet til Nærings- og handelsdepartementet etter lov om mønstring av arbeidstakere på skip m.v. 

DatoFOR-1988-11-25-939
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1988 802
Ikrafttredelse25.11.1988
Sist endretFOR-1996-12-20-1156
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1971-06-18-90
Kunngjort
KorttittelOverføring av myndighet til NHD etter mønstringsloven

Fastsatt ved kgl.res. av 25. november 1988. Fremmet av Utenriksdepartementet. Endret ved kgl.res. 20 des 1996 nr. 1156. Fremmet av Nærings- og energidepartementet. 

Den myndighet etter lov av 18. juni 1971 nr. 90 om mønstring av arbeidstakere til sjøs m.v. som har vært tillagt Direktoratet for sjømenn i henhold til kgl.res. av 1. oktober 1971, overføres til Nærings- og handelsdepartementet.

0Endret ved forskrift 20 des 1996 nr. 1156.