Delvis ikrafttredelse av lov av 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1988-12-23-1065
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1988 1032
Ikrafttredelse01.01.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-12-23-104
Kunngjort
KorttittelDelv. ikrafttr. produktansvarsloven. Delegering

Fastsatt ved kgl.res. av 23. desember 1988. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Loven settes i kraft fra 1. januar 1989, med unntak for kapittel 3 om særregler om legemiddelansvaret.

Kongens myndighet etter lovens § 3-5 første ledd og § 3-4 tredje ledd delegeres til Justisdepartementet.