Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1988-12-23-1073
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1988 1082
Ikrafttredelse23.12.1988
Sist endretFOR-1993-12-29-1354
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1967-02-10-§27a
Kunngjort
KorttittelDelegering til LD etter forvaltningsloven.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 23. desember 1988 i medhold av forvaltningslovens § 27 a. Fremmet av Landbruksdepartementet. Endret 21 des 1989 (ikke kunngjort i Norsk Lovtidend), 29 des 1993 nr. 1354.

I

0Opphevet ved forskrift 29 des 1993 nr. 1354 (i kraft 1 jan 1994).

II

Landbruksdepartementet gis myndighet til å fastsette forskrifter om gebyr i medhold av forvaltningslovens § 27 a for behandling av konsesjonssaker m.v. og til å endre og oppheve forskrift om dette fastsatt ved kgl.res. av 23. desember 1988.