Ikrafttredelse av lov 27. januar 1989 nr. 1 om endringer i lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges bank og pengevesenet og i lov av 17. juni 1988 nr. 57 om verdipapirbørs. Overgangsbestemmelser.

DatoFOR-1989-01-27-63
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1989 42
Ikrafttredelse01.03.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-05-24-28, LOV-1988-06-17-57.
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. av endr. i lov om pengevesenet m.v.

Fastsatt ved kgl.res. av 27. januar 1989. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Lov om endringer i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet og i lov 17. juni 1988 nr. 57 om verdipapirbørser trer i kraft 1. mars 1989.

Med hjemmel i lovens pkt III gis slike overgangsregler:

Fra det tidspunkt loven trer i kraft avvikles de enkelte avdelingsstyrer og oppnevningen av medlemmer til avdelingsstyrene faller bort.