Forskrift om delegering av myndighet etter ligningsloven § 6-6.

DatoFOR-1989-01-27-65
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1989 42
Ikrafttredelse27.01.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§6-6
Kunngjort
KorttittelForskrift om delegering, ligningsloven § 6-6

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 27. januar 1989. Fremmet av Finans- og tolldepartementet.

I

Den myndighet som i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning § 6-6 er tillagt Kongen, delegeres til Finans- og tolldepartementet.

II

Vedtaket trer ikraft straks.