Ikrafttredelse av lov av 8. juli 1988 nr. 72 om anerkjennelse og fullbyrding av utenlandske avgjørelser om foreldreansvar m.v. Justisdepartementet er sentralmyndighet etter § 5.

DatoFOR-1989-02-17-93
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1989 72
Ikrafttredelse01.05.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-07-08-72.
Kunngjort
KorttittelIkrafttredelse av barnebortføringsloven, delegering

Fastsatt ved kgl.res. av 17. februar 1989. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Lov 8. juli 1988 nr. 72 om anerkjennelse og fullbyrding av utenlandske avgjørelser om foreldreansvar m v og om tilbakelevering av barn kapittel I, III, IV og V settes i kraft fra 1. april 1989.

Lov 8. juli 1988 nr. 72 om anerkjennelse og fullbyrding av utenlandske avgjørelser om foreldreansvar m v og om tilbakelevering av barn kapittel II settes i kraft fra 1. mai 1989.

Som sentralmyndighet etter § 5 i lov 8. juli 1988 nr. 72 om anerkjennelse og fullbyrding av avgjørelser om foreldreansvar m v og om tilbakelevering av barn utpekes Justisdepartementet.