Ikrafttredelse av del av myndighetsoverføring til Statens næringsmiddeltilsyn.

DatoFOR-1989-03-02-152
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1989 126
Ikrafttredelse01.04.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1988-04-29-312
Kunngjort
KorttittelIkrafttredelse av myndighetsoverføring til SNT

Ved kgl.res. 16. september 1988 nr. 763 ble det vedtatt endring av pkt. XVI i kgl.res. 29. april 1988 nr. 312 om myndighetsoverføring til Statens næringsmiddeltilsyn m.v., således at overføring av myndighet i relasjon til slakterier som er godkjent i henhold til EFs Rdir 72/462/EØF ikke trer i kraft før Landbruksdepartementet bestemmer. 

Landbruksdepartementet har 2. mars 1989 bestemt at den myndighet som det refereres til i kgl.res. 16. september 1988 nr. 763 skal overføres til Statens næringsmiddeltilsyn fra 1. april 1989.