Delvis ikrafttredelse av lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1989-03-17-167
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1989 139
Ikrafttredelse17.03.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-39, LOV-1988-06-10-40-§3-1
Kunngjort
KorttittelDelegering etter finansieringsloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 17. mars 1989. Fremmet av Finans- og tolldepartementet.

I

Lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 3-6 settes i kraft straks.

II

Kongens myndighet etter lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 3-1 delegeres til Finans- og tolldepartementet.