Delegering av myndighet etter lov av 17. mars 1989 nr. 11 om endringar i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven) og i lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter.

DatoFOR-1989-03-17-168
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 1989 141
Ikrafttredelse17.04.1989
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-03-17-11, LOV-1981-03-13-6-§26
Kunngjort
KorttittelDelegering etter forurensningsloven m.m.

Fastsatt ved kgl.res. av 17. mars 1989. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757. 

Kongens myndighet etter lovvedtakets avsnitt III nr. (2) delegeres til Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).