Delegering av myndighet til Direktoratet for naturforvaltning etter oreigningslova § 2 nr. 37

DatoFOR-1989-03-17-4286
DepartementKlima- og miljødepartementet
Publisert
Ikrafttredelse17.03.1989
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1959-10-23-3-§2, jf. FOR-2013-03-15-283
Kunngjort
KorttittelDeleg. til Miljødirektoratet etter oreigningslova

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 17. mars 1989 med hjemmel i lov av 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom § 2 nr. 37.
Tilføyd hjemmel: Delegering 15 mars 2013 nr. 283 av myndighet til Miljødirektoratet.
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757. 

Klima- og miljødepartementets myndighet etter lov av 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom § 2 nr. 37 delegeres til Direktoratet for naturforvaltning.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).