Delegering av myndighet til Finans- og tolldepartementet etter lov om verdipapirbørs (børsklagenemnd).

DatoFOR-1989-06-09-377
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1989 401
Ikrafttredelse09.06.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-17-57 jf LOV-2000-11-17-80-§10-1
Kunngjort
KorttittelForskrift om delegering etter børsloven

Fastsatt ved kgl.res. av 9. juni 1989. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Kongens myndighet til å sette loven i kraft delegeres til Finansdepartementet.