Delegering av myndighet etter lov av 16. juni 1989 nr. 51 om endringer i lov 14. juni 1985 nr. 61 om verdipapirhandel - (tilbudsplikt ved større aksjekjøp og om myndighet til å sette loven i kraft).

DatoFOR-1989-06-16-384
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1989 427
Ikrafttredelse06.08.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-06-16-51, LOV-1985-06-14-61
Kunngjort
KorttittelForskr. om delegering etter verdipapirhandelloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res av 16. juni 1989. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Kongens myndighet etter følgende paragrafer i lov om endringer i lov 14. juni 1985 nr. 61 om verdipapirhandel - (tilbudsplikt ved større aksjekjøp) delegeres til Finans- og tolldepartementet:

I

§ 5B første ledd om nærmere regler om tilbudsplikt etter § 5A.

II

Myndighet til å sette loven i kraft.