Delegering av myndighet etter lov av 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling. (Delegering etter enkelte paragrafer og om myndighet til å sette loven i kraft).

DatoFOR-1989-06-16-386
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1989 440
Ikrafttredelse06.08.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-06-16-53
Kunngjort
KorttittelDelegering til FIN etter eiendomsmeglingsloven

Fastsatt ved kgl.res. av 16. juni 1989. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

I de tilfeller hvor loven legger myndighet til departementet skal myndigheten tilligge Finans- og tolldepartementet.

Kongens myndighet etter § 5-3 til å sette loven i kraft delegeres til Finans- og tolldepartementet.