Ikrafttredelse av lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Tildeling av myndighet.

DatoFOR-1989-09-22-947
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 1989 842
Ikrafttredelse01.01.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-06-02-27
Kunngjort
KorttittelForsk. om myndighetstildeling, alkoholloven m.m.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av 22. september 1989. Fremmet av Sosialdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 10 jan 2006 nr. 62 (ansv. dep.).

I

Lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. trer i kraft 1. januar 1990.

II

Den myndighet loven gir departementet tillegges Sosialdepartementet.