Delegering av myndighet etter lov om Norges Bank og pengevesenet § 24.

DatoFOR-1989-12-22-1274
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1989 1211
Ikrafttredelse19.02.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-05-24-28-§24
Kunngjort
KorttittelDelegering etter sentralbankloven

Fastsatt ved kgl.res. 22. desember 1989. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Myndigheten etter lov av 24. mai 1985 nr. 28 § 24 til å fastsette nærmere regler om offentlig kursnotering av valuta delegeres til Finans- og tolldepartementet.