Delegering av myndighet til Statistisk sentralbyrå etter statistikkloven § 2-1 og § 2-2.

DatoFOR-1990-02-13-1228
DepartementFinansdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse13.02.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-06-16-54-§2-1, LOV-1989-06-16-54-§2-2 jf FOR-1989-06-16-387
Kunngjort
KorttittelDelegering til SSB etter statistikkloven

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 13. februar 1990 med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikkloven) § 2-1 og § 2-2, jf. kgl.res. av 16. juni 1989 nr. 387. 

Med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikkloven) § 2-1 og kgl.res. av 16. juni 1989 nr. 387 delegerer Finansdepartementet myndigheten til Statistisk sentralbyrå til å beslutte utarbeidelse av offisiell statistikk, med unntak av omfattende og ressurskrevende undersøkelser som krever særskilt budsjettbehandling. Myndighet etter lovens § 2-2 om plikt til å få opplysninger delegeres også til Statistisk sentralbyrå.