Ikrafttredelse av lov 9. juni 1989 nr. 33 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 36 om kringkasting, lov 27. november 1987 nr. 71 om nærkringkasting og lov 10. juni 1988 nr. 46 om kabelsendingar. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1990-02-16-108
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 1990 193
Ikrafttredelse01.03.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-36-§1
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet, kabelsendingsloven

Fastsatt ved kgl.res. 16. februar 1990. Fremja av Kyrkje- og kulturdepartementet. 

Lov 9. juni 1989 nr. 33 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 36 om kringkasting, lov 27. november 1987 nr. 71 om nærkringkasting og lov 10. juni 1988 nr. 46 om kabelsendingar trer i kraft fra 1. mars 1990.

Kongens myndighet etter § 1 nr. 4 i lov 13. juni 1980 nr. 36 om kringkasting delegeres til departementet.