Delegering av myndighet til Miljøverndepartementet etter plan- og bygningslovens § 19-4 for så vidt gjelder fylkesdelplanen.

DatoFOR-1990-03-16-174
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 1990 250
Ikrafttredelse04.05.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§19-4
Kunngjort
KorttittelDel. av myndighet etter bygningslovens § 19-4

Fastsatt ved kgl.res. av 16. mars 1990. Fremmet av Miljøverndepartementet. 

Miljøverndepartementet gis fullmakt til å godkjenne etter plan- og bygningslovens § 19-4 tredje ledd for så vidt gjelder fylkesdelplaner, jf. samme lovs § 19-1 sjette ledd.