Delegering av myndighet m.v. til Arbeids- og administrasjondepartementet vedrørende regulering av arbeidsmarkedet og sivil arbeidsplikt under krig m.v.

DatoFOR-1990-03-23-179
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1990 261
Ikrafttredelse23.03.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1950-12-15-7-§3, LOV-1956-12-14-7-§30
Kunngjort
KorttittelDel. av myndighet til Arbeids- og adm.dep.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 23. mars 1990. Fremmet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

I

Myndighet og forvaltningsoppgaver vedrørende regulering av arbeidsmarkedet og sivil arbeidsplikt under krig, krigsfare og liknende forhold etter følgende lover overføres til Arbeids- og administrasjonsdepartementet:

-lov av 15. desember 1950 nr. 7 om særlig rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold, § 3 og
-lov av 14. desember 1956 nr. 7 om forsynings- og beredskapstiltak, § 30

for så vidt myndighet etter disse lover ikke ved eget vedtak er lagt til annet forvaltningsorgan og for øvrig som beskrevet i foredraget og i vedlegg til denne resolusjon.

II

Denne kgl.res. trer i kraft straks.