Delegering av myndighet til Statens næringsmiddeltilsyn etter lov om tilsyn med næringsmidler § 1 annet ledd, § 2 og § 4 syvende ledd.

DatoFOR-1990-03-26-1227
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse26.03.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1933-05-19-3-§1, LOV-1933-05-19-3-§2, LOV-1933-05-19-3-§4
Kunngjort
KorttittelDelegering til SNT etter næringsmiddelloven

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 26. mars 1990 med hjemmel i lov av 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med næringsmidler § 1 annet ledd, § 2 og § 4 syvende ledd. 

Statens næringsmiddeltilsyn delegeres myndighet til å endre, utfylle og oppheve forskrifter gitt med hjemmel i lov av 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med næringsmidler § 1 annet ledd.

Det delegeres myndighet til å endre, utfylle og oppheve bestemmelser i forskrifter gitt med hjemmel i lov av 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med næringsmidler § 2 når det gjelder bestemmelser som er egnet til å påvirke næringsmidler ved direkte berøring eller på annen måte.

Det delegeres myndighet til å fatte vedtak etter lov av 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med næringsmidler § 4 syvende ledd.