Delegering av myndighet til Direktoratet for statens skoger etter straffelovens § 79 - adgang til å begjære påtale på statens vegne.

DatoFOR-1990-04-28-348
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1990 346
Ikrafttredelse07.07.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1902-05-22-10-§79
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet etter straffeloven § 79

Landbruksdepartementet har 28. april 1990 delegert myndighet til Direktoratet for statens skoger i medhold av straffelovens § 79 fjerde ledd første punktum til å begjære påtale i samsvar med bestemmelsene i § 79 fjerde ledd annet punktum jfr. første og tredje ledd.