Delegering av myndighet etter lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 3-4.

DatoFOR-1990-05-11-379
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1990 375
Ikrafttredelse15.07.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-40-§3-4
Kunngjort
KorttittelDelegering etter finansieringsloven

Fastsatt ved kgl. res. av 11. mai 1990. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Kongens myndighet etter § 3-4 i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner delegeres til Finans- og tolldepartementet.