Delegering av myndighet etter forskrift om forbud mot bruk av legemidler m.m. til og visse former for behandling av konkurransehest («doping»).

DatoFOR-1990-05-18-363
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1990 363
Ikrafttredelse01.06.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1974-12-20-73-§30
Kunngjort
KorttittelDelegering etter dopingforskrift

Gitt av Landbruksdepartementet 18. mai 1990. 

Landbruksdepartementet har 18. mai 1990 med virkning fra 1. juni 1990 delegert myndighet til fylkesveterinærene til å dispensere fra forskrift om forbud mot bruk av legemidler m.m. til og visse former for behandling av konkurransehester («doping») av 30. januar 1987 nr. 65, § 2 1. pkt.