Delegering av myndighet til Justisdepartementet etter vegtrafikkloven - bøteleggelse i ettertid ved forenklet forelegg.

DatoFOR-1990-06-08-443
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1990 434
Ikrafttredelse08.06.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§31
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet etter vegtrafikkloven

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 8. juni 1990. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

1.Kongens myndighet til å bestemme bøteleggelse i ettertid for trafikkforseelser av nærmere angitt art ved forenklet forelegg etter vegtrafikklovens § 31 b, 1. ledd, delegeres til Justisdepartementet.
2.Kongens myndighet til å gi regler om fremgangsmåten når forelegget utskrives i ettertid etter vegtrafikklovens § 31 b, 2. ledd, delegeres til Justisdepartementet.