Ikrafttredelse av lov 22. juni 1990 nr. 44 om tiltak mot sjukdom hos akvatiske organismer. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1990-07-13-551
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1990 612
Ikrafttredelse16.07.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-13-54-§33, LOV-1990-06-22-44
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. av fiskesjukdomslova 1990:44

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 13. juli 1990. Fremmet av Landbruksdepartementet.

I

Midlertidig lov av 22. juni 1990 om tiltak mot sjukdom hos akvatiske organismer skal gjelde for de sjukdommer som gjaldt for lov av 6. desember 1968 nr. 2 om tiltak mot sjukdommer hos ferskvannsfisk.

Landbruksdepartementet gis fullmakt til å endre denne sjukdomsfortegnelse.

II

Den myndighet som i loven er tillagt «departementet», skal utøves av Landbruksdepartementet.

III

Loven trer i kraft 16. juli 1990.