Overføring av myndighet til Olje- og energidepartementet etter plan- og bygningsloven § 18 - statlig arealplan for rørledning m.v.

DatoFOR-1990-07-27-625
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 1990 690
Ikrafttredelse27.07.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§18
Kunngjort
KorttittelOverføring av myndighet etter bygningsloven

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 27. juli 1990. Fremmet av Miljøverndepartementet. 

Den myndighet som er tillagt departementet i plan- og bygningslovens § 18 legges til Olje- og energidepartementet for så vidt gjelder statlig arealplan for rørledning for transport av petroleum over land.