Delegering av myndighet til Finans- og tolldepartementet om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 4-2 annet ledd.

DatoFOR-1990-08-10-638
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1990 706
Ikrafttredelse29.09.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-40-§4-2
Kunngjort
KorttittelDelegering etter finansieringsloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 10. august 1990. Fremmet av Finans- og tolldepartementet.

I

Kongens myndighet etter lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 4-2 annet ledd delegeres til Finans- og tolldepartementet.

II

Kongens myndighet til å endre forskrift om sikkerhetsstillelse for lån- og garantiformidlere av 23. oktober 1987 nr. 836 delegeres til Finans- og tolldepartementet.