Delegering av myndighet etter vegtrafikklovens § 20.

DatoFOR-1990-08-24-695
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1990 748
Ikrafttredelse24.08.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§20
Kunngjort
KorttittelDelegering til Vegdir. etter vegtrafikkloven

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 24. august 1990 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 20.

Samferdselsdepartementet gir Vegdirektoratet fullmakt til å fastsette tilleggsbestemmelser til forskrift 28. mars 1967 nr. 9350 om bruk av utenlandsk motorvogn i riket og om særskilt registrering av motorvogn for midlertidig bruk. Fullmakten gjelder kun å gjøre generelt unntak fra kravet om registrering av motorvogner i Norge, og da kun for personer bosatt i Sverige som må kjøre mellom bopel og arbeidsplass i Norge.