Delegering av myndighet etter lov om produktkontroll.

DatoFOR-1990-09-07-730
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 1990 789
Ikrafttredelse27.10.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-11-79
Kunngjort
KorttittelDelegering etter produktkontrolloven

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 7. september 1990. Fremmet av Familie- og forbrukerdepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet). 

Den myndighet som etter lov 11. juni 1976 nr. 79 om produktkontroll har vært delegert til Miljøverndepartementet legges til Miljøverndepartementet og Familie- og forbrukerdepartementet.