Delegering av myndighet til Finans- og tolldepartementet etter lov om verdipapirhandel § 14 tredje ledd.

DatoFOR-1990-09-07-732
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1990 792
Ikrafttredelse27.10.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-06-14-61-§14
Kunngjort
KorttittelDelegering etter verdipapirhandelloven

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 7. september 1990. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 14. juni 1985 nr. 61 om verdipapirhandel § 14 tredje ledd delegeres til Finans- og tolldepartementet.