Ikrafttredelse av lov av 22. juni 1990 nr. 40 om endring i lov av 21. februar 1930 om skifte og diverse andre lover. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1990-11-02-883
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1990 891
Ikrafttredelse01.01.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1930-02-21-§2 jf LOV-1990-06-22-40
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. av endringslov til skifteloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 2. november 1990. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

Lov av 22. juni 1990 nr. 40 om endringer i lov av 21. februar 1930 om skifte og diverse andre lover trer i kraft fra 1. januar 1991.

II

Kongens myndighet etter skiftelovens § 2 annet ledd delegeres til Justis- og politidepartementet.