Delegering av myndighet til Finans- og tolldepartementet etter tolloven.

DatoFOR-1990-11-30-943
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1990 938
Ikrafttredelse30.11.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1966-06-10-5-§15
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet etter tolloven

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 30. november 1990. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Myndigheten tillagt Kongen i tollovens § 15, 2. ledd til å fastsette forskrifter om tollvesenets adgang til å gi forhåndsuttalelser om tarifferingen av varer på grunnlag av gjeldende tolltariff delegeres til Finans- og tolldepartementet eller til den departementet bemyndiger.