Ikrafttredelse av lov av 22. juni 1990 nr. 36 om Statens petroleumsfond. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1990-12-21-1018
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1990 1108
Ikrafttredelse01.01.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1990-06-22-36-§7
Kunngjort
KorttittelDelegering etter petroleumsfondloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 21. desember 1990. Fremmet av Finans- og tolldepartementet.

I

Loven settes i kraft fra og med 1. januar 1991.

II

Kongens myndighet etter lovens § 7 til å gi bestemmelser til utfylling og gjennomføring av loven, herunder om fondets opprettelse, forvaltning m.v. delegeres til Finans- og tolldepartementet.