Delegering av myndighet til Oljedirektoratet etter lov om avgift på utslipp av CO₂ i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen § 5 første ledd.

DatoFOR-1990-12-27-1229
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertIkke kunngjort i Lovtidend
Ikrafttredelse27.12.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1990-12-21-72-§5
Kunngjort
KorttittelDeleg. til Oljedir. etter lov om CO2-avgift

Fastsatt av Olje- og energidepartementet 27. desember 1990 med hjemmel i lov av 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO₂ i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen § 5 første ledd. 

Olje- og energidepartementet delegerer med dette myndighet til Oljedirektoratet etter lov av 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO₂ i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen § 5 første ledd til å fastsette nærmere bestemmelser om hvilke krav som skal stilles til måleutstyr, målemetoder og til den dokumentasjon som innsendes.