Delegering av myndighet til Kommunaldepartementet etter arbeidsmiljøloven.

DatoFOR-1991-02-22-88
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1991 108
Ikrafttredelse22.02.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-02-04-4-§7
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet etter arbeidsmiljøloven

Fastsatt ved kgl.res. 22. februar 1991. Fremmet av Kommunaldepartementet. 

Kongens myndighet i henhold til lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 7 nr. 3 delegeres til Kommunaldepartementet.