Delegering av myndighet til Olje- og energidepartementet etter oreigningsloven.

DatoFOR-1991-03-08-138
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 1991 132
Ikrafttredelse08.03.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1959-10-23-3-§2
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet etter oreigningsloven

Fastsatt ved kgl.res. av 8. mars 1991. Fremmet av Olje- og energidepartementet. 

Olje- og energidepartementet bemyndiges til å treffe vedtak om eller samtykke i ekspropriasjonsinngrep etter lov om oreigning av fast eigedom av 23. oktober 1959 § 2, pkt. 45.