Delegering av myndighet etter lov om Statens Banksikringsfond til Finans- og tolldepartementet.

DatoFOR-1991-03-15-142
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1991 138
Ikrafttredelse25.03.1991
Sist endretFOR-1991-03-25-698
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1991-03-15-2-§2
Kunngjort
KorttittelDelegering etter Banksikringsfondloven

Fastsatt ved kgl.res. av 15. mars 1991. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 15. mars 1991 nr. 2 om Statens Banksikringsfond, § 21 annet ledd første setning, etter § 101 om i forskrift å fastsette nærmere regler om Fondet, dets virksomhet og administrasjon samt Kongens myndighet i henhold til lovvedtakets del III om ikrafttredelse delegeres til Finans- og tolldepartementet.

1Skal vel være §§ 3 og 11.