Delegering av myndighet til Fiskeridepartementet etter lov om oppdrett av fisk, skalldyr mv.

DatoFOR-1991-06-14-377
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1991 318
Ikrafttredelse14.06.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-06-14-68-§5
Kunngjort
KorttittelDeleg. til FID etter fiskeoppdrettsloven

Fastsatt ved kgl.res. av 14. juni 1991. Fremmet av Fiskeridepartementet. 

Den myndighet som i lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr mv. § 5 annet ledd er lagt til Kongen delegeres til Fiskeridepartementet.